RafMed > Wprowadzenie ISODzisiaj jest 17-1-2021 godzina 11:25:42

Wprowadzenie ISO

Jedną z form działalności firmy RafMed jest wdrażanie systemu zapewnienia jakości w placówkach służby zdrowia. Nabyte doświadczenie pozwala firmie RafMed na poprawne, jasne i przejrzyste stworzenie dokumentacji serwisowej, która jest jednym z podstawowych elementów wchodzących w skład Systemu Zapewnienia Jakości.

RafMed zapewni Państwu przygotowanie odpowiednich procedur postępowania, instrukcji użytkowania, instrukcji bezpieczeństwa, harmonogramów przeglądów technicznych, raportów serwisowych itd.