RafMed > Pomiary krotności wentylacjiDzisiaj jest 17-1-2021 godzina 9:38:08

Pomiary krotności wentylacji

Dbając o higienę, czystość, bezpieczeństwo i nienaganny wizerunek swojej firmy niejednokrotnie zapominamy o wentylacji i klimatyzacji w naszych zakładach pracy.

Urządzenia dostarczające nam powietrze przez 365 dni w roku, pracujące w różnych warunkach pogodowych, przy różnych nastawach temperatur i wilgotności z biegiem czasu tracą swoje fabryczne parametry. Jest to uwarunkowane tym, że wszelkie zanieczyszczenia odkładają się pierwotnie na systemach filtrujących powietrze a następnie w kanałach wentylacyjnych, którymi doprowadzane jest powietrze do naszego stanowiska pracy. Jest to niestety nieodwracalny i całkiem normalny stan rzeczy, do którego się przyzwyczailiśmy. Po pewnym czasie pracownicy zaczynają się skarżyć na choroby górnych dróg oddechowych, których powodem są roztocza i grzyby znajdujące się w kanałach i na filtrach, pył i kurz odkładający się na innych urządzeniach – wszystko to spowodowane jest zanieczyszczeniami jakie wtłaczane są do naszych pomieszczeń poprzez zabrudzone kanały wentylacyjno-klimatyzacyjne.

Aby zapobiec temu zjawisku należy co pewien czas kontrolować ilość przepływanego przez kanały powietrza oraz krotność wymian powietrza w danym pomieszczeniu. Pomiary skuteczności wentylacji i klimatyzacji w znacznym stopniu potrafią określić stan techniczny klimatyzacji lub wentylacji zainstalowanej w naszym zakładzie pracy. Niejednokrotnie jest to wymóg stawiany przez Sanepi, narzucone odpowiednim Rozporządzeniem Ministra Zdrowia (szpitale, placówki służby zdrowia, przychodnie, gabinety dentystyczne, apteki itp.), Prawem Budowlanym lub po prostu przez naszą ludzką lojalność względem naszych pracowników lub odbiorców naszych usług (Zakłady Przetwórstwa Mięsnego, Zakłady Przetwórstwa Spożywczego, Malarnie itp.)

Firma RafMed specjalizująca się w serwisie urządzeń medycznych, głównie w radioterapii rozszerzając swoją ofertę pragnie zaproponować Państwu wykonanie pomiarów wentylacji i klimatyzacji. Mając już dziesięcioletnie doświadczenie w przeprowadzaniu tego typu pomiarów, podparte m.in. szeregiem pomiarów pomieszczeń, w których odbywają się zabiegi terapeutyczne, znajdują się specjalistyczne urządzenia do radioterapii, sale operacyjne, pracownie z otwartymi źródłami promieniowania, poczekalnie, spełniając m.in. wymogi stawiane przez Sanepid czy Rozporządzenie Ministra Zdrowia, wykonuje m.in. pomiary skuteczności wentylacji w Wielkopolskim Centrum Onkologii w Poznaniu, które powtarzane są dwa razy w roku. Dając tym samym pełną analizę pozwalającą określić stan techniczny wentylacji i klimatyzacji w w/w szpitalu.

Firma RafMed po przeprowadzeniu pomiarów skuteczności klimatyzacji i wentylacji przedstawi Państwu raport z pomiarów, który jest jednocześnie dokumentem stwierdzającym odbycie takich pomiarów.

Z naszej praktyki wynika, że najefektywniejszym rozwiązaniem jest dokonanie dwóch pomiarów w ciągu roku. Pozwala to na analizę i porównania dając obraz pozwalający określić stan urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych. Na podstawie tych pomiarów można określić zapotrzebowanie na ilość wymian filtrów powietrza, ilość niezbędnych przeglądów technicznych klimatyzacji czy w końcu konieczność czyszczenia kanałów klimatyzacyjno-nawiewnych i urządzeń chłodzących.

Jeżeli możemy odpowiedzieć na Państwa pytania lub doradzić w sposobie dokonywania pomiarów lub określić stan urządzeń klimatyzacyjnych oraz będziemy pomocni w utrzymaniu czystości i pełnej sprawności klimatyzacji zainstalowanej w Państwa Zakładzie, wówczas proszę o kontakt z firmą