RafMed > Przeglądy techniczneDzisiaj jest 20-4-2019 godzina 18:37:40

Przeglądy techniczne

RafMed proponuje przeprowadzenie przeglądów stanu technicznego urządzeń zainstalowanych w Państwa Zakładzie, zgodnie z odpowiednimi zaleceniami Ministra Zdrowia (dot. radioterapii, radiologii)