RafMed > Przeglądy techniczneDzisiaj jest 14-12-2018 godzina 1:52:14

Przeglądy techniczne

RafMed proponuje przeprowadzenie przeglądów stanu technicznego urządzeń zainstalowanych w Państwa Zakładzie, zgodnie z odpowiednimi zaleceniami Ministra Zdrowia (dot. radioterapii, radiologii)