RafMed > Przeglądy techniczneDzisiaj jest 22-9-2018 godzina 22:48:57

Przeglądy techniczne

RafMed proponuje przeprowadzenie przeglądów stanu technicznego urządzeń zainstalowanych w Państwa Zakładzie, zgodnie z odpowiednimi zaleceniami Ministra Zdrowia (dot. radioterapii, radiologii)