RafMed > Przeglądy techniczneDzisiaj jest 30-11-2020 godzina 9:00:12

Przeglądy techniczne

RafMed proponuje przeprowadzenie przeglądów stanu technicznego urządzeń zainstalowanych w Państwa Zakładzie, zgodnie z odpowiednimi zaleceniami Ministra Zdrowia (dot. radioterapii, radiologii)