RafMed > Przeglądy techniczneDzisiaj jest 23-2-2020 godzina 8:35:57

Przeglądy techniczne

RafMed proponuje przeprowadzenie przeglądów stanu technicznego urządzeń zainstalowanych w Państwa Zakładzie, zgodnie z odpowiednimi zaleceniami Ministra Zdrowia (dot. radioterapii, radiologii)